Școala Gimnazială "Ecaterina  Teodoroiu" Brăila

 Adresa  Str. Ştefan cel Mare, 483

 Tel./ Fax: 0239/ 619784

e-mail : sc17ecaterinateodoroiu@yahoo.com 

PROIECTE ŞI PARTENERIATE  

click acasa  http://www.scoalaeteodoroiu.ro

 

 PROIECT MULTILATERAL ERASMUS+

INCLUSIVE   EDUCATION  FOR  CHILDREN WITH  SPECIAL  NEEDS   AND  NEWLY  ARRIVED

 

PREZENTAREA   PROIECTULUI  ERASMUS+  

IN  CARE  PARTICIPA  ȘCOALA  ”ECATERINA TEODOROIU”

 

Titlul proiectului

Nr referință proiect E+

Tip proiect

Anul aprobării

Perioadă de derulare

Numele coordonatorului proiectului aprobat

Numele responsabilului comisiei proiecte europene din unitatea de învățământ

Obs.

INCLUSIVE EDUCATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS AND NEWLY ARRIVED

2017-1-FR01-KA201-037510

KA201

2017

01.09.2017- 31.08.2019

Tănase Maria

Tănase Maria

 

 

OBIECTIVE PROPUSE

- Perfecționarea formării cadrelor didactice în domeniul competențelor,  practicilor,  cunoștințelor și a instrumentelor de predare pentru educația incluzivă la niveleuropean.

-Identificarea  și dezvoltarea de instrumente educaționale incluzive legate de  părțile interesate,  prin schimb de practici (profesori, asociații de părinți, profesioniști din domeniul sănătății etc.).

-Promovarea egalității de șanse pentru toți copiii.

-Promovarea solidarității  între toți elevii în timpul activității educaționale.

-Promovarea unei educații de autonomie și emancipare pentru toți copiii.

 

 

 

ACTIVITĂȚI STABILITE

 

LUNA

ACTIVITATEA

PRODUSE

RESPONSABIL

Sept

Echipa de proiect.

Logo.

Lansarea oficială a proiectului.

 

 

Pagina web a proiectului.

Contul e- twinning- pentru diseminare.

Jurnalul proiectului.

Panouri de prezentare a proiectului.

 

 

 

 

 

 

Chestionar inițial adresat grupului țintă- 30 elevi, 10 părinți, 10 profesori.

Decizii interne

Simbol

Broșuri, afișe (postere), material video (CD), articol în media locală

Pagină web

Cont e- twinning

Jurnal

Panouri

 

 

Oprea Oana

Tănase M.

Tănase M

 

Baștiurea L.

Echipa din Polonia

Echipa din Polonia

Matei D.

FR- Dumitru S, Macedonia- Lungu D, Tarachiu F

Noutăți- Cristescu G, Baștiurea L

Polonia- Diorduc S,

Matei D.

Tănase M

Oct

Prezentarea sistemului de învățământ național- cu accent pe organizarea învățământului incluziv în învățământul de masă.

Realizarea de planuri personalizate de învățare pentru 10 elevi.

 

Studiu, materiale ppt, broșură

Planuri personalizate de învățare

Tănase M.

 

Căpățână Mihaela,

Dumitru Simona

Noiem

Activitate împreună cu părinții- Sărbătoarea toamnei

Album cu fotografii, material video, expoziție de produse, chestionare de satisfacție

Cristescu G, Tarachiu F

Dec

Activitate cu părinții- tradiții și obiceiuri de iarnă.

Campanie umanitară- Sărbători frumoase pentru toți copiii

Album cu fotografii, material video, expoziție, chestionare de satisfacție

Diorduc S,

Matei D.

Ian

Activitate cu părinții- lecție demonstrativă- Matematica e amuzantă

Album cu fotografii, material video, chestionare de satisfacție

Mazalu Ionuț, Tarachiu F.

Febr

Activitate cu părinții- dezbatere- Organizarea timpului liber al copilului

 

 

Revista proiectului- nr 1

Afișe, invitații, material video, chestionare de satisfacție

Revistă

Cristescu G, Neațu Vica

 

 

Baștiurea L

 

REUNIUNE DE PROIECT- ROMÂNIA

- LECȚII

-ÎNTÂLNIRI CU PĂRINȚII

- ÎNTÂLNIRI CU REPREZENTANȚI AI UNOR ONG- uri și factori de decizie

-EXPOZIȚIE

 

-SPECTACOL

Cursaru C, Cristescu G

Cristescu G, Neațu Vica

 

Oprea Oana, Tănase M.

 

 

 

Căpățână M, Tomescu T

Dumitru S,  Lungu D

Mar

Activitate cu părinții - O lecție cu ai mei- activitate de învățare realizată de către părinți

Afișe, invitații, material video, chestionare de satisfacție

Dumitru S,  Lungu D

Aprilie

Zilele Primăverii- spectacol.

Album cu fotografii, material video, expoziție de produse

Diorduc S,

Matei D.

Mai

Erasmus+ day.

Testarea elevilor cărora li s- a aplicat PIP. Analiza rezultatelor.

Expoziție de lucrări plastice.

Studiu

Tomescu T

 

Dumitru S, Căpățână M

Iunie

Activitate cu părinții - excursie

Afișe, material video, chestionare de satisfacție

Toți învățătorii

Iulie

Workshop pentru profesori- materiale educaționale utilizate în diferențierea învățării

Afișe, ghid de bune practici 

Tănase M, Cursaru C

August

Expoziție cu materialele realizate în primul an de proiect

Revista proiectului- nr 2

Expoziție

Revistă

Diorduc S,

Matei D.

Baștiurea L

 

 

 

CALENDARUL MOBILITĂȚILOR

 

Franța

29 noiembrie- 3 decembrie 2017

România

Februarie, 2017

Polonia

Aprilie, 2017

Macedonia

Iunie, 2017

Franța

Noiembrie, 2018

România

Februarie, 2018

Polonia

Aprilie, 2018

Macedonia

Iunie, 2018

 

ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE

 

- lansarea proiectului- prezentarea proiectului- 29.09.2017

- 4 reviste ale proiectului- 2 pentru fiecare an

- articole în media locală- septembrie, 2017; după fiecare mobilitate- februarie, 2017; aprilie, 2017 ;  iunie, 2017; noiembrie, 2018; Februarie, 2018; aprilie, 2018; iunie, 2018;

- Workshop- materiale educaționale utilizate în diferențierea învățării- iulie, 2017

- Expoziție cu materialele realizate în proiect- august, 2017; iunie, 2018;

      

PRIMA REUNIUNE-FRANTA.pdf

A DOUA ÎNTÂLNIRE DE PROIECT.pdf

JURNAL VIRTUAL.pdf


 

 


Copyright Scoala Gimnaziala "Ecaterina Teodoroiu" Braila © 2015 - 2016
Toate drepturile rezervate.

website administrat de: Prof. Tanase Maria